20 Temmuz 2013 Cumartesi

198- montrö sözleşmesi!

MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ
20 TEMMUZ 1936

20 Temmuz 1936 tarihinde, İsviçre’nin Montreux (Montrö) kentinde imzalanarak, 20 Yıllık uzatmalarla, halen yürürlükte olan "MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ" TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN diplomasi zaferidir.

İstiklal Savaşımızdaki askeri zaferlerin ardından 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşmasında: “Boğazların savunması ve güvenliği sözleşmeyi imza eden devletlerle Milletler Cemiyetinin güvencesi altında olacak, Boğazların iki yakası asker ve silahtan arındırılacaktı. Boğazlardan geçişleri düzenlemek üzere bir uluslararası komisyon (kurul) oluşturulacaktı.” HÜKMÜ YER ALMAKTAYDI

Türkiye, Boğazlar üzerindeki egemenliğini sınırlayan bu şartları istenmeyerek de olsa Milletler Cemiyetine güvenerek kabul etmiştir. Çünkü Türkiye, Milletler Cemiyetinin Boğazlarda güvenliği sağlayacağına ve dünyada silahsızlanmayı gerçekleştireceğine inanıyordu. Fakat, Cemiyet bu konularda bekleneni verememiştir.

Dünyada yaşanan gelişmeler, Silahlanma ve işgaller, Milletler Cemiyeti’nin yetersizliği, Türkiye’nin Egemenlik haklarını ihlal eden bu olumsuz durumun düzeltilmesi ihtiyacını doğurmuştur…
Türkiye Lozan Boğazlar Antlaşması’nı imzalamış olan ülkelere birer nota verdi  (10 Nisan 1936).
Türkiye bu notasında Lozan Antlaşması’yla Boğazların güvenliği için verilen garantinin, Avrupa’daki gelişmeler karşısında işlemez hale geldiğini bildirdi. Bu nedenle Türkiye Boğazlarda güvenliğin, savunmanın ve egemenlik haklarının koruması bakımından Lozan Antlaşması’nda yer alan Boğazların silahtan ve askerden arındırılması hükmünün değişmesini ve Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılmasını istedi. Lozan Antlaşması’nı imzalayan devletlerarasında İtalya dışında bütün taraf devletler bu notaya olumlu cevap verdiler.
Bunun üzerine Türkiye’nin değişiklik isteklerinin görüşülmesi amacıyla 22 Haziran 1936’da İşviçre’nin Montreux (Montrö) kentinde bir konferans düzenlendi.
Montreux (Montrö) Sözleşmesi adını alan yeni Boğazlar Sözleşmesi 20 Temmuz 1936’da imzalandı.
Bu sözleşme Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği, Japonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya arasında imzalanmıştır.
İtalya ilk zamanlar böyle bir sözleşmeyi kabul etmemiş ancak daha sonra 2 Mayıs 1938’de Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamıştır.
Böylece İtalya da Boğazlar üzerinde Türkiye’nin üstünlüğünü kabul etmiştir.

        "SÖZLEŞME" 20 Yıllık uzatmalarla günümüze kadar gelmiştir.
        Ancak, "2008 Pekin Olimpiyatları" sırasında, Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya'ya askeri müdahalesine sert tepki gösteren Rusya Federasyonu, Gürcistan'a misillemede bulunarak, büyük kayıplar verdirmiştir. Buna karşılık, Gürcistan’ın stratejik ortağı ABD, "MONTRÖ” engelini aşamadığından, gerekli yardımı sağlayamamıştır.
            Deniz Kuvvetleri Personelinin bilinçli ve VATANSEVER tavrının Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hakkının kullanılmasında ve korunmasında önemli rolünün olduğunu da burada vurgulayıp o kahramanları da şükranla anmalıyız…
Bu nedenle, Sözleşme’nin UZATILMAMASI için ABD'nin yoğun çaba harcayacağı değerlendirilmektedir.
           
Ahmet AVCI
            20 TEMMUZ 2013


Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar