12 Şubat 2012 Pazar

97- HALKÇILIK VE ATATÜRK'ÜN HALKÇILIK İLKESİ!


HALKÇILIK VE ATATÜRK’ÜN HALKÇILIK İLKESİ

         Halkçılık; hem Milliyetçiliğin hem de Cumhuriyetçiliğin doğal sonucudur.
         “Halkçılık; toplumdaki herkesin, kanun önünde eşit olması ve kimseyi diğerinin üstünde tutmamayı” öngörür.
Halkçılıkta devlet; halkın sorunlarını çözer ve halkın huzuru için uğraşır. Halk da daha çok çalışarak üretimin artmasını sağlar.    
         Halk: Bir ülkede yaşayan tüm yurttaşların oluşturduğu topluluktur. Ya da başka bir deyişle; “Ulusun yaşayan kesimidir”.
         Halkçılık: Kanun karşısında eşitlik ve ulusal egemenlik hakkını kullanabilmektir.
         Atatürkçülükte halkçılık: Toplumu; ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan ilkedir.
         Halkçılığın öğeleri::
·         DEMOKRATLIK
·         GENEL HAKLAR DIŞINDA, HİÇBİR KİŞİYE YA DA TOPLULUĞA AYRICALIK TANIMAMMAKTIR.
·         SINIF MÜCADELESİNİ KABUL ETMEMEKTİR.
         Halkçılık; yönetimin, ekonominin, siyasetin, devlet ve toplum faaliyetlerinin; toplumdaki güçlülere, varlıklılara, seçkin aile ve kişilere değil de; güçsüzlere, emeği ile geçinenlere yani halka yönelik olmasıdır.
         Halkçılık sınıf egemenliğini reddeder.
         Halkçılık; Cumhuriyet ilkesinin içerdiği; ”demokratik, milliyetçi, özgürlükçü, çoğulcu” yönetim anlayışının, yasalardaki bir hak olmaktan çıkartılıp, ”HALKLAŞTIRILMASINI” ve işlerliğe kavuşturulmasını hedefler.
         Yönetimde siyasette, kalkınmada, gelirlerin dağılımında, devlet olanaklarının kullanılmasında, halk yararının gözetilmesini amaçlar.
         Bu amaçlar doğrultusunda devleti; önlemler almak, yasalar çıkarmak, düzenlemelere gitmek ve engelleri ortadan kaldırmakla görevli kılar.
         AMAÇ; HİZMETİ HALKA GÖTÜRMEK, YÖNETİME DE HALKIN KATILMASINI SAĞLAMAK, HALKI; HAK VE HUKUKUNUN BİLİNCİNE VARACAK VE BUNLARDAN YARARLANACAK DÜZEYE GETİRMEKTİR.
         “KÖYLÜ MİLLETİMİZİN EFENDİSİDİR” VE ”İMTİYAZSIZ, SINIFSIZ, KAYNAŞMIŞ BİR KİTLEYİZ” SÖZLERİ İLE ATATÜRK HALKÇILIĞI VURGULAMAK İSTEMİŞTİR.
         Halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yalnız maddi gönencin artması değil, manevi değerlerini, erdemlerini koruması, Türkiye’nin bağımsızlığı, egemenliğinin etkin bir biçimde kullanılabilmesi için egemenliğin kayıtsız koşulsuz halkın aydınlanması, etik değerlere sahip çıkması, maddi gönencinin artması, bilgi düzeyinin yükselmesi gerekir. “HALKA KARŞI HALK İÇİN” DEĞİL, “HALKLA BERABER HALK İÇİN” ANLAYIŞI, ATATÜRK’ÜN TEMEL İLKELERİNDENDİR.
         Halkçılığı yaymak ve halkı aydınlatmak için 404 halk evi, binden fazla halk odası açılmıştır.
         HALK EVLERİ KÜLTÜR DEVRİMİNİ HALKA TAŞIMIŞTIR.
         HALKÇILIĞIN SAĞLADIĞI YARARLAR:
  1. Milli egemenlik tam olarak sağlanmıştır.
  2. Demokrasinin yerleşmesi sağlanmıştır.
  3. Barış ortamı sağlanmıştır.
  4. Kalkınma hızı artmış ve ekonomi iyileşmiştir.
  5. Yönetime katılma, kanun önünde eşit olma olanağı sağlanmıştır.


Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar