16 Şubat 2012 Perşembe

100- ANAYASA NE İÇİN VARDIR!


Ahmet AVCI


ANAYASA NE İÇİN VARDIR!

Mit Müsteşarı ile eski Müsteşar ve Kimi MİT görevlileri hakkında soruşturma başlatılması ve sonrasındaki gelişmeler toplumda şaşkınlık yaratmıştır…

Önce gerçekleri ortaya koyalım:
1.          Ergenekon soruşturma ve yargılamalarıyla Türk Silahlı kuvvetleri ETKİSİZLEŞTİRİLMİŞTİR…
2.          Ergenekon soruşturmaları - yargılamaları ve Özel Mahkemeler marifetiyle HALK SİNDİRİLMİŞ VE TEPKİSİZLEŞTİRİLMİŞTİR.
3.          HUKUK VE DEMOKRASİ ZORLANARAK; HAKKINDA KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNAN HAKAN FİDAN’NIN KORUNMA VE KOLLANMASIYLA; HEM YANDAŞLARINA GÜVEN AŞILANMIŞ HEM DE KARŞITLARINA KORKU SALINMIŞTIR.

Görülüyor ki; İktidar kanadı amacına ulaşma yolunda hızla ve korkusuzca ilerlemektedir.
Halk da korkudan kanıksamış görünmektedir…

Arınç’ça Suikast Planı iddiasıyla, ele geçen “PIRASA ve HAVUÇ”U delil sayarak, GENELKURMAY KOZMİK ODA’SINI BASAN GÜÇ;
·        OSLO VE BENZERİ YERLERDE; PKK İLE MÜZAKERE YAPILMASI GÖREV TALİMATLARINI,
·        ÜLKEYİ BÖLME PARÇALAMA “MUTABAKAT BELGELERİNİ”,
·        PKK’YI YÖNETMEK VE TERÖR EYLEMLERİNİ YÖNLENDİRMEK ÜZERE VERİLEN TALİMATLARI BULMAK ÜZERE MİT’E GİREMEMİŞTİR.
Vatandaş olarak merak ettiğim kimi konuları dile getirmek istiyorum:
         ANAYASAMIZ DİYOR Kİ: (madde:138):
·                   Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

 Mit Müsteşarı Soruşturmasında: Anayasamızın bu maddesi işlemekte midir? Mahkemenin verdiği “YAKALAMA KARARI” ne olmuştur?

·                   Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. 

(Yaptıkları açıklamalarla; Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yardımcıları anayasa suçu işlemiş olmuyorlar mı?)

·                   Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

(TBMM nasıl ve hangi hakla bu konuda yeni ve düzenleyici bir yasa çıkartmaya kalkışıyor? )

·                    Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

(Hakkında yakalama kararı çıkanlar, bunları yakalamayanlar bu maddeye göre suç işlemiş olmuyorlar mı? )


Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar