10 Nisan 2013 Çarşamba

167- URFA'NIN KURTULUŞU!


 MİLLİ MÜCADELE’DE
URFA’NIN ŞANLI MÜCADELESİ VE KURTULUŞU
                                      11 NİSAN 19120

Osmanlı Devleti’nin Birinci dünya Savaşı’nda yenilmesi ile Türk Tarihi yeni bir aşamaya girmiştir…
Osmanlı imparatorluğu, imzaladığı MONDROS Ateşkes Anlaşmasıyla, teslimiyeti de kabul etmişti…
Mondros Antlaşmasına dayanan İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan,  zaman yitirmeden ülkemizin kendilerince gerekli gördüğü yerlerini işgale başladılar…
Anadolu’daki işgal hareketleri, Birinci Dünya Savaşı’nın devamı niteliğinde idi…
Bu işgal hareketleri üzerine, Milli Mücadelede muharebe edilen cephelerden birisi de Güney Cephesidir.
Güney cephesi, Osmanlı devletinin Arap yarımadasında savaştığı; Kanal, cephesi, Filistin cephesi ve Irak cephesinin ortaya koyduğu sonuçlardan birisidir.
         Güney Doğu Anadolu bölgesi başlangıçta İngilizlerce işgal edilmiş, sonra da Fransızlara devredilmiştir…
         Mersin, Adana, Maraş Ve Antep böylece Fransızların işgali altına girmiştir…
Urfa Şehri de 24 MART 1919’da İngilizlerce işgal edilmiştir.
İşgal sırasında, İngilizler Türk yönetimine fazla müdahale etmemeleri nedeniyle önemli bir sorun çıkmamıştır…
15 Eylül 1919 Fransa- İngiltere arasında yapılan anlaşma sonucunda; İngilizler kenti boşaltmış, 30 Ekimde Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.
Fransızlar, işgalde; Ermeni ve Müslüman sömürge askerlerini kullanmışlardır…
Anadolu Halkı, Maraş’ın işgaline büyük tepki göstermiştir.
Fransız yetkilileri, amaçları barışı sağlamak olduğunu vurgulayarak, halka şirin görünmeye çalışmışlardır…
Ancak çok geçmeden, Türk yönetimine yön vermeye başlamışlardır…
Silahlı Ermenilerin, halka karşı kışkırtıcı ve rencide edici tavırları tepki çekmiş ve şehirde savunma hazırlıkları başlamıştır…
Jandarma Komutanı Ali Rıza Bey, Belediye Başkanı Hacı Mustafa'nın önderliğinde kurulan, Urfa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Fransızlara karşı mücadeleye girişmiştir…
Fransızların, çevredeki halka yönelik olarak bazı aşiretler üzerinde yoğunlaşan bölücülük faaliyetleri başarılı olamamıştır.
Yöre halkı birlik ve beraberlik içinde, Fransızlara karşı birlik olmuştur.
Ali Salip Bey, Müdafaa-i hukuk Cemiyetinin Başkanlığına getirilmiştir.
Ali Saip Bey, yöre halkını Fransızlara karşı milli bir ayaklanmaya çağırmıştır.
Fransızlara karşı yürütülecek, gerilla faaliyeti için, Siverek’te halkın katılımıyla 3000 kişilik bir güç oluşturulmuştur…
Bu birlik, Ali Saip Bey’in komutasında, 7 Şubat 1929’de KARAKÖPRÜ köyüne gelmiştir…
Buradan Fransızlara uyarıda bulunularak, şehri 24 saate terk etmesi istenmiştir. Fransızlar, “yetkililerden gelecek emri bekleyeceklerini” bildirmişlerdir.
8-9 Şubat gecesi şehre giren Türk Milli Kuvvetleri, Fransızları kuşatma altına almışlar ve şehirde çatışmalar başlamıştır…
Temsili Heyet Başkanı Mustafa Kemal’in Urfa için öngördüğü gerilla savaşı başarıyla uygulanmıştır…
Urfa Halkı, Osmanlı Hükümetinden yardım istemişse de Fransa ile savaş anlamı taşıyacağından kabul görmemiştir…
Urfa’da başlayan genel ayaklanmaya Suruç ve Akçakale halkı da katılmıştır.
Bu muharebelerde, savaşçıların düzenli birlik disiplininden uzak olması hem kuşatmayı uzatmış, hem de büyük kayıplar verilmesine yol açmıştır…
Urfalıların kararlı tutumu üzerine, Fransızlar, 8 Nisan 1920 de mütareke yapmak ve bazı şartlarla şehri terk etmek istediklerini bildirmişlerdir.
Buna göre:
·        Ermenilerin can güvenlikleri sağlanacak.
·        Urfa’da ölen Fransızların mezarlarına saygı duyulacak…
·        Esirler geri verilecek.
·        Urfa ileri gelenlerinden bir grup, gidecekleri yere kadar Fransızlara eşlik edeceklerdi.

Anlaşma üzerine: 11 Nisan 1920 sabahı, Fransızlar, şehri terk etmeye başladılar…
Böylece 5 ay on gün süren Fransız işgali sona ermişti.
Urfa halkı, Anadolu'nun diğer şehirleri gibi, hürriyet ve bağımsızlığına sahip çıkmış, gurur duyacağı haklı bir başarı elde etmişti…
Urfa'nın kurtuluşu, ülke içinde sevinçle karşılanmıştır…
Kurtuluş Savaşı'nda işgale karşı gösterdikleri kahramanlıkları dolayısıyla Urfa'ya TBMM tarafından 12 Haziran 1984 tarihinde ''Şanlı'' unvanı verilmesi teklifi kabul edilmiş, 22 Haziran 1984 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''3020 sayılı Kanun''la Urfa ilinin adı ''Şanlıurfa'' olarak değiştirilmiştir.
URFA'NIN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 93. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLUYOR, DAHA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AÇILMADAN, İŞGALCİLERE KARŞI BİRLEŞEREK VE DİRENEREK, TOPRAKLARIMIZI VATAN YAPAN, ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN ANILARI ÖNÜNDE MİNNET VE ŞÜKRANLA EĞİLİYORUM…

11 NİSAN 2013
Ahmet AVCIHiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar