23 Aralık 2014 Salı

261- ATATÜRK’TEN BİR ANI HADDİNİ BİLMEK…

ATATÜRK’TEN BİR ANI
HADDİNİ BİLMEK…
Atatürk, Konya ziyaretlerinden birinde kendisine armağan edilen konakta halkla bir akşam yemeğindedir.
Yemekte bazı Konya milletvekilleri de vardır.
Sofrada bulunanlar, Milli Mücadele anılarını anlatmaktaydı.
Halkıyla birlikte olan Atatürk çok neşeliydi.
Bu güzel söyleşi, tam doruk noktasındayken Konya milletvekili Refik Koraltan söz alıp Atatürk’e hitaben onu öven uzun bir söylevde bulunur.
"Her şeyi yapan sensin, bütün varlığımızı sana borçluyuz.
Sen olmasaydın, başka hiç kimse hiçbir şey yapamazdı, bundan sonra da yapamaz. Allah seni başımızdan eksik etmesin…"
  diyor, Koraltan.
Bu sözler, Atatürk’ün neşesini kaçırmaya yetmişti.
Konuşmadan sıkılıp bunalan Atatürk, konuyu kapatmak isteyerek şu yanıtı verdi:
"Beyefendi!
Bütün bu yapılanlar, herkesten evvel büyük Türk Milleti'nin eseridir.
Onun başında bulunmak bahtiyarlığına ermiş bulunan bizler ise ancak onun şuurlu fedakârlığı sayesinde ve fikir ve iman birliği içinde müşterek vazife görmüş, öylece başarı kazanmış insanlarız; hakikat bundan ibarettir"
Alkolün etkisiyle coşmuş olan Koraltan konuşmasını sürdürdü:
"Paşam, bu kadar yüksek tevazua tahammülümüz yoktur"
Bu sözlere iyice sinirlenen Atatürk, sesini yükselterek yanıt verdi Refik Bey’e:

"Efendim, müsaade buyurunuz.
Ortada tevazu filan yok.
Gerçeğin ifadesi vardır.
Zatıâlinize bir şeyi hatırlatacağım.
Elbette dikkat etmişsinizdir, ben önümüze çıkan meseleler hakkında her zaman uzun uzadıya konuşur, istişarelerde bulunurum.
Herkesi söyletir ve dinlerim.
İtiraf edeyim ki, konuşulacak meselelerin hal şekilleri hakkında açık bir fikre sahip olmadan müzakerelere girdiğim çok olmuştur.
Bu konularda; ancak arkadaşlarımı, yani sizleri dinledikten sonradır ki kanaate varmışımdır.
Binaenaleyh uygulamada olduğu gibi verilen kararlarda da hepinizin hissesi vardır, bunu bilesiniz"
Atatürk bu sözleri söyledikten sonra biraz susup düşünerek konuşmasını sürdürür:
"Şimdi mevzuun asıl ince noktasına geliyorum.
Beyefendi; içeride ve dışarıda şahsıma karşı suikastlar tertip edilmesinin sebep ve hikmeti nedir, hiç düşündünüz mü?
Bu tertiplerin peşinde koşanların benimle şahsi bir alıp verecekleri mi vardır?
Hayır!
İntikam hırsıyla mı hareket ediyorlardır?
O da değil.
O halde neden beni ortadan kaldırmak istiyorlar?
Cevap vereyim.
Çünkü devrimci Türkiye Cumhuriyeti’nin benimle var olduğunu, ben gidince yıkılacağını, bu suretle haince emellerine kavuşacaklarını vehmediyorlar da ondan.
Sizin sözlerinizin de onların sakat muhakemesine uygun olduğunu bilmem fark ediyor musunuz?
Çok rica ederim Beyefendi, eğer samimi iseniz bu fikri kafanızdan çıkarınız; hatta böyle düşünenlere rastlarsanız, onlara da aynı şeyi ihtar ediniz.
Herkes milli vazife sorumluluğunu bilmeli ve memleket meseleleri üzerinde o zihniyetle düşünüp çalışmayı alışkanlık edinmelidir"
Atatürk sofradakilere dönerek sözlerini şöyle sürdürür:
"Efendiler!
Size şunu söyleyeyim ki, devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni benim şahsımla var olduğunu zannedenler çok aldanıyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti, her manası ile büyük Türk Milleti'nin öz ve aziz malıdır.
Kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek, ebediyen payidar olacaktır.
Şimdi rica ederim artık şu bahsi kapayalım, bir daha da tekrar etmeyelim"
(Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, sf.55-56)Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar