21 Mayıs 2014 Çarşamba

243- OSMANLI DEVLETİ’NİN İŞGALLER VE DİĞER GELİŞMELER KARŞISINDAKİ TUTUMU:

 TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI’NA GİDİLEN SÜREÇTE:
OSMANLI DEVLETİ’NİN İŞGALLER VE DİĞER GELİŞMELER KARŞISINDAKİ TUTUMU:

Birinci Dünya Savaşı sonrasında; Mondros Ateşkes Antlaşmasını İzzet Paşa Hükümeti imzalamıştı. Padişaha ve İtilaf Devletlerine İzzet Paşa Hükümeti iki ay dayanabilmiştir. 
Padişah, kendisini her şeyin üstünde görmektedir.   
Padişah; 8 Kasım 1918’de Rauf Beye şöyle diyordu; “Ortada bir Millet var; KOYUN sürüsü, İdaresi için de bir çoban gerekli, o da BENİM.” Böyle düşünen bir Padişahın; tek emeli, ”İNGİLİZLERİN DESTEĞİNİ ALMAKTI.”
Mütareke üzerine başlayan İŞGALLER karşısında Osmanlı Devleti suskun ve tepkisiz kalmış, İşgalci devletlerden İngiltere’ye yaranma ve yanaşma yolunu tercih etmiştir…
Birinci Dünya Savaşında, TARAF olmadığımız Yunanistan ve Ermenilerin işgallerine bile sesini çıkartamamıştır…
İngiltere Karadeniz Ordusu Komutanı General MİLNE, Londra’ya şu mesajı yollamıştır: ”6. Mehmet, İNGİLİZLERİN TÜRKİYE’DE İDAREYİ mümkün olduğu kadar süratle ellerine almasını istiyor.
Amiral Web’in mektubu: “Padişah bizi buraya yerleştirmek istiyor.”
Damat Ferit, Amiral Calthorpea şöyle demiştir: “Padişahın ve benim yegâne ümidimiz, Allah’tan sonra İngiltere’dir.”
Vahdettin, 30 Mart 1919’da Damat Ferit aracılığıyla kendi el yazısı ile yazdığı bir tasarıyı İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’a ulaştırmıştır.
Özeti şudur: “Osmanlı İmparatorluğu’nun 15 yıl süre ile İngiliz Sömürgesi olması”
OSMANLI HÜKÜMDARININ KURTULUŞ REÇETESİ BUDUR.
Padişah Vahdettin İngiliz sömürgesi olabilmek ümidi ile her yola başvurur.
Aklına onurlu, başı dik, bağımsız bir Türkiye gelmez.
Kimseye güvenmediği için de ablasının kocası Damat Ferit’i ard arda Sadrazamlığa getirir.
Mustafa Kemal Paşa’yı 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendiren ve Doğu Karadeniz bölgesindeki ASAYİŞSİZLİĞİ önleme ve Erzurum Kolordu askerlerinin terhis edilmesinin ve bu  Kolordu’nun silahlarının teslim alınmasının sağlanmasını emreden Padişah Vahdettin, kısa süre sonra Mustafa Kemal Paşa’yı İngilizlerin talebi üzerine geriye çağırtmış, dönmeyince de görevden almış ve askerlikten de atmıştır…

Ahmet AVCI


Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar