5 Mart 2014 Çarşamba

232- "ATATÜRK'ÜN GÜNEYDOĞU POLİTİKALARI" PANEL

 “ATATÜRK’ÜN GÜNEYDOĞU POLİTİKALARI” PANELİ
Emekli Subaylar Derneği Konak Şubesinin düzenlediği; “ATATÜRK’ÜN GÜNEYDOĞU POLİTİKALARI” Paneli 5 Ocak günü gerçekleştirildi…
İlgili ve seçkin konukların dikkatle izlediği, Erdal SARIZEYBEK ve Arif BİNGÖL'ÜN katıldığı PANEL son derece yararlı olmuştur…
Ben de İki meslektaşımı (Emekli askerim ve biraz da Tarihçi sayılırım…) gururla izledim…
Bilgilendim ve NOTLARIMI sizlerle de paylaşmak istedim…
Ahmet AVCI

ARAŞTIRMACI YAZAR E. ALBAY ERDAL SARIZEYBEK:
Bu vatan kolay kazanılmadı…
Osmanlı Türk Devletinde beş Kürt İsyanı var…
Atatürk Döneminde “yedi” İsyan var…
Osmanlı da Irak coğrafyasında… Biri Şemdinli de…
Atatürk Döneminde; hepsi birlikte çıkartılmış.
Üçü ağalar…  İkisini Şeyhler çıkarmışlar.
Siyasi hedefi yok bu isyanların.
Atatürk dönemindekilerin siyasi hedefi var…
Büyük Kürdistan kurmak…
Hazar Türk Dünyası ile Anadolu'nun ile bağını kesmek…
Anadolu, uygarlıkların, merkezi… Kutsal mekânların merkezi… Enerji kaynakları merkezi…
Anadolu merkezli Türk Devleti’nin gelişmesi istenmemektedir…
Bu coğrafyada hala emperyalistlerin gözü vardır…
Anadolu’yu ele geçiremeyeceklerini bildiklerinden, yönetimi ele geçirmeye çalışmaktadırlar, işbirlikçiler eliyle…
Anadolu’da sayısız uygarlıklar yaşamıştır…
Devletler yaşamıştır…
Şimdi çoğu devlet ve uygarlıklar, Medeniyetler Müzesinde çanak çömlekle temsil edilmektedir…
Bir de gücümüzü yitirirsek, bu toprakları bizim de elimizden alırlar…
Türk kimliğimizi korumak zorundayız.
Anayasal Vatandaşlık tanımını muhafaza etmeliyiz…
Türkiyeli kimliği yanlıştır… Biz Türk’üz…
Atatürk demiş ki; Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir…
Kürt halkının kaderine hükmeden; feodalitenin temeli 1514 Çaldıran Savaşına kadar gider…
Savaşta SULTAN YAVUZ’A destek olan KÜRT öncülerine Babadan oğula geçen AĞALIK, BEYLİK payeleri verilmiştir…
Kürt isyanları, aynı coğrafyada aynı feodaliteden gelmektedir…
Bedirhan, Ubeydullah, Barzani, Talabani, taha, Nakşibendi- Halidi Tarikatı mensupları…
Ve bunlar Kürt değil… Türk de değiller…
Bugünkü yöneticilerimiz de o tarikattan…
Cumhuriyeti Karşılarına alamayanlar, siyasete sızdılar…
Türkçülük ırkçılık değildir…
Emperyalistlerin amacı Yahudi devletinden sonra; buna müttefik olacak başka bir devlet kurmak amaçlanmıştır…
Irak parçalanarak ilk adım atılmış ve Güney Kürdistan devleti oluşturulmuştur…
Sıra Türkiye'nin bölünmesine gelmiştir…
Kanlı mı kansız mı?
Noktasına gelinmiştir.
Barış süreci ile anayasal bölünme sağlanmaya çalışılmaktadır.
ABD ve İsrail, ülkemizi de biçimlendirmeye çalışmaktadır…
Bunu da İşbirlikçi yöneticiler eliyle yapacaklarını ummaktadırlar…
Güney doğu bölgemiz elden çıkmak üzeredir…
PKK egemenliği kurulmuştur…
PKK özerlik ilan edilmek üzeredir…
Anayasa’nın açık hükmüne aykırı olarak, Bölücü Kürtlerle görüşmeler yapılmaktadır…
Anayasal suç işlenmektedir…
Yerleşim birimlerine eski isimlerin verilmesi yanlıştır…
Barzani açıkça Türk ve Türklük düşmanıdır…
PKK’yı kuran da destekleyen de Barzanilerdir…
Güney Kürdistan kurulursa, sıra Kuzey Kürdistan’a gelecektir…
Ve Soykırım iddiasıyla Ülkemizi Lahey Adalet Divanında mahkûm etmeye çalışacaklardır…
Çocuklarımızın geleceğini de ipotek etmeye çalışıyorlar…
Ülkemiz, ekonomik olarak işgal edilmiştir…
Kaynak yönetimleri elimizden çıkmıştır…
Çocuklarımızı bile devşiriyorlar…
Ergenekon tertibiyle, Milli Destanımızı horluyorlar…
Çaresiz değiliz…
Milli birlik beraberlikle sorunların altından kalkabiliriz…
Söz konusu vatansa geri teferruattır.
Milli Mücadeleyi bundan çok daha olumsuz koşullarda verdik ve başarıya ulaştık…
Kurtuluş yolunu bugün de bize ATATÜRK göstermektedir…

*****
Tarihçi Araştırmacı Yazar ARİF BİNGÖL:
OSMANLI, Fransız Devriminden sonra DENGE POLİTİKASI izleyerek, ömrünü uzatabilmiştir…
Milliyetçilik akımı, Balkanlardan başlayarak, Osmanlıdan kopuşları hızlandırmıştır…
Sonra da Araplar ve Ermenistan, Osmanlıdan kopmuştur…
Müslüman Türkler Milli Mücadele sonunda Üniter Devlet kurmuştur…
Milli Devlet: belirli, sınırlar içinde tek bir milletin yaşadığı bağımsız yönetime sahip bir devlettir.
Azınlık haklarını kabul etmez…
Tam eşitlik esasına dayanır…
Vatandaşlık, Anayasal tanımı ile belirlenmiştir…
Tek ülke, tek millet, tek siyasi ve hukuki örgütlenmeyi ön görür.
Atatürk, yeni devleti; milli devlet esasına göre biçimlendirmişti.
Dil, kültür, ülkü birliği esas alınmıştı…
“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına TÜRK MİLLETİ denir…” Tanımı Mustafa Kemal ATATÜRK'E aittir…
Ayrıcalıklı eyaletler yönetimini reddetmiştir…
Milliyetçilik esasına dayanır…
Merkeziyetçidir.
Milli devlet, etnik milliyetçiliği reddeder…
“Ne Mutlu Türküm diyene” deyişi Türk vatandaşlığını da tanımlamıştır…
KÜRT SORUNU YOK, KÜRTÇÜLÜK SONNU VARDIR.
Emperyalistlerle, onlarla işbirlikçilerin ortaya koyduğu bir olgudur…
Birinci Dünya savaşı Sonrası… Osmanlı Mütareke koşullarını kabul etmiş, Mustafa Kemal liderliğindeki Müdafaai Hukukçular, reddetmişlerdir…
“Millet olma ve milli devlet olma” bilinci, MİLLİ MÜCADELE ile biçimlenmiştir…
Çok kültürlü ve çok dinli, dilli Osmanlı da yaşanan badireler, MİLLİ DEVLET gerçeğini ortaya koymuştur.
Bölünme; asli unsur Türkleri çaresiz bırakmıştır…
Bağımsızlığa, birlik ve beraberliğe özen göstermiştir.
Ermeni tehlikesi; Kürtlerle Türkleri yakınlaştırmıştır…
Mustafa Kemal Paşa da Milli Mücadele sırasında Kürt liderleri iş birliği yapmaya çağırmıştır…
Atatürk, Kürtleri ayrı görmemiştir.
İngiltere; Kürtçü işbirlikçilerle birlikte; yapay Kürt devleti için öncülük yapmışlardır…
Mustafa Kemal, Kürtleri Türk milletinin parçası görmüştür.
Sevr antlaşması ile Osmanlı teslimiyeti kabul ederek, Kürt ve ermeni oluşumunu kabul etmiştir.
Lozan  Antlaşmasında, Kürt sorununu kabul edilmemiştir.
Kürt -Türk kardeşliğini ortaya konulmuştur.
Lozan Antlaşması, Kürt sorununu bitirmiştir…
Türk Milletini tescillemiştir…
Türk devleti artık çağdaşlaşma yoluna çıkmıştır…
Kürt Halkı, devlet ve eşkıya ve ağa arasında sıkışmıştır…
Türk milletinin ayrılmaz parçası durumu değişmemiştir.
İsyanlarda; devlet otoritesine karşı çıkan feodalite emperyalizmle iş birliği yapmıştır...
Ayrılıkçı Kürtler, başarılı olamamıştır…
Kürtçülük Sorunu; Kürt kökenli Türk vatandaşlarının, Milli Devletle bütünleşememesi, millet olama bilincine ulaşamaması sorunudur…
Türkiye Cumhuriyetine karşı çıkartılan isyanlar sorunun göstergedir…
Nedenler ortadan kalmazsa; karmaşıklaşarak ve yeni boyutlar kazanarak, devam eder…
Mustafa Kemal Paşa; bölünmeyi tetikleyen feodal yapıyı ortadan kaldırmaya çalışmıştı…
Toprak reformunu gerçekleştirmeye çalışmış, bölge halkını kalkındırmaya ve eğitmeye çalışmıştır...
Türklerle Kürtleri, Türk milleti çatısı altında toplamaya çalışmıştır…
Emperyalizmle işbirliği içindeki Kürtçüler, devrimi başarısız kılmak için çaba harcamışlar, hatta isyanlar çıkartmışlardır.
Bugünkü iktidar da; açılımlarla ülkeyi bölünme noktasına getirmiştir...
PKK siyasallaşmış ve meşrulaştırılmıştır…
Ülke savunmasız hale getirmiştir…
Kurtuluş için Milli Politika izlememiz ve Atatürk Düzenine geri dönmemiz gerekmektedir…
Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar