18 Kasım 2013 Pazartesi

215- DİYARBAKIR GÖSTERİSİ BAYRAM DEĞİL HÜSRANDIR...

DİYARBAKIR GÖSTERİSİ, BAYRAM DEĞİL HÜSRANDIR! “Terör tanımı
Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15/7/2003-4928/20 md.) Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.”
Yukarıdaki yasa maddesi; TERÖR SUÇUNU TANIMLAMIŞTIR…
Terörle ve teröristle Müzakereyi değil mücadeleyi ön görmüştür…
Hukuk devletlerinde hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı yoktur…
Kanunsuz emri uygulamak ta suçtur…
Kanunların görevlilere verdiği görevi yerine getirmemek te suçtur…
Diyarbakır gösterileri de Bölücü terör örgütüyle; açılım adı altında yürütülen MÜZAKERELER DE; Türk Hukuk sistemine göre suçtur...
Sevr ve Lozan Antlaşmalarından, Misakı Milli sınırlarının korunmasından vaz geçtik, Terörle mücadele yasası açıkça ihlal edilmiştir ve edilmektedir...
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AÇIKÇA YARDIM VE YATAKLIK YAPILMAKTADIR...
Ve bu yasalarımıza göre açık bir suçtur...
ÜLKE BÖLÜNÜYOR, MİLLET PARÇALANIYOR...
İDARE DE, GÜVENLİK GÜÇLERİ DE, BASIN DA SUÇ İŞLEMEKTEDİR, GEREĞİNİ YAPMAYAN YARGI DA...
17 Kasım 2013
Ahmet AVCI
Yukarıdaki yasa maddesi; TERÖR SUÇUNU TANIMLAMIŞTIR… Terörle ve teröristle Müzakereyi değil mücadeleyi ön görmüştür… Hukuk devletlerinde hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı yoktur… Kanunsuz emri uygulamak ta suçtur… Kanunların görevlilere verdiği görevi yerine getirmemek te suçtur… Diyarbakır gösterileri de Bölücü terör örgütüyle; açılım adı altında yürütülen MÜZAKERELER DE; Türk Hukuk sistemine göre suçtur... Sevr ve Lozan Antlaşmalarından, Misakı Milli sınırlarının korunmasından vaz geçtik, Terörle mücadele yasası açıkça ihlal edilmiştir ve edilmektedir... PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE AÇIKÇA YARDIM VE YATAKLIK YAPILMAKTADIR... Ve bu yasalarımıza göre açık bir suçtur... ÜLKE BÖLÜNÜYOR, MİLLET PARÇALANIYOR... İDARE DE, GÜVENLİK GÜÇLERİ DE, BASIN DA SUÇ İŞLEMEKTEDİR, GEREĞİNİ YAPMAYAN YARGI DA... 17 Kasım 2013 Ahmet AVCI

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar