29 Kasım 2012 Perşembe

117-ÇİN DERS KİTAPLARINDA ATATÜRK!


ÇİN DERS KİTAPLARINDA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Çin'de Lise Tarih derslerinde 15-16 yaşındaki gençlere "Atatürk" ve "Türkiye tarihi" konusu da okutulmaktadır.
Bu deste geçen kavramlara bakar mısınız? 
Emperyalizm, Yurtseverlik, Bağımsızlık, Sömürge,  Sevr, Lozan, Feodalite, Derebeylik, Seçim, Devrim, Demokratik Reformlar, Cumhuriyet, Laiklik, Planlı ekonomi, Çağdaşlık... 

Bırakınız lise öğrencilerimizi, lise öğretmenlerinin bile birçoğunun bu kavramların bilincinde olmadıkları kanaatindeyim.
Çin’deki Lise Tarih Kitabının kapak resminde 20.inci Yüzyılın 4 büyük devlet adamı: Lenin (Rusya), Mao (Çin), Gandhi (Hindistan) ve Atatürk(Türkiye) 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün hayatı ve Devrimler Tarihi ders kitabında ana ünite olarak okutuluyor!
Biz okul kitaplarından çıkarıyoruz, onlar ders kitaplarında koruyorlar! 
Çin Halk Cumhuriyeti'nde okutulan lise ikinci sınıf tarih kitabında Atatürk su sözlerle yer almaktadır:
“Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen ülkeler arasında bulunan Türkiye savaştan sonra Emperyalist ülkelerin istilasına uğradı.
Ülkelerini kurtarmak için Türk Halkı yurtsever komutan Kemal ATATÜRK ’ün önderliğinde ülkelerinin bağımsızlık savaşını kazanmak için çalışıyorlardı. 
M. Kemal önderliğindeki yurtsever grup padişahtan ayrılarak Nisan 1920'de milli bir hükümet kurdu. 
O yıl Ağustos ayında ise,  Padişah ittifak devletleriyle Sevr Antlaşması'nı imzaladı ve böylece Türkiye İngiltere,  Fransa ve İtalya'nın yarı sömürgesi oldu.

Uzun suren bir savaştan sonra M. Kemal Hükümeti 1922 yılında İngiltere'den destek alan padişahın ordusunu ve işgalci Yunanları yendi ve 1923 yılında ittifak devletleri ile Lozan Antlaşmasını imzaladı.
Lozan Antlaşmasında Türkiye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü kabul edildi. Yabancı ülkelerin Türkiye üzerindeki egemenlikleri ve ekonomi üzerindeki özel denetim hakları ortadan kaldırıldı;  Ayrıca boğazlar bölgesinin tarafsızlaştırılması kabul edildi.
Ulusal bağımsızlığı kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve M. Kemal Cumhurbaşkanı seçildi. 
Daha sonra M. Kemal birçok demokratik reformlar uyguladı.
Siyasi olarak padişahlık sistemine son verdi. (Cumhuriyet) 
Din ve devlet islerini birbirinden ayırdı.(Laiklik) 
Ekonomik alanda önlemler aldı (Planlı ekonomi) 
Kültür ve eğitim alanında laik eğitimi geliştirdi ve harf devrimi yaptı. Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini getirdi.
Sosyal olarak tüm eski kötü alışkanlıkları ortadan kaldırdı.(Çağdaşlık)

Bu yenilikler ülkenin bağımsızlığını kuvvetlendirdi ve halkı tekrar diriltecek yola girmesini sağladı. 
M. Kemal devrimi başarılı bir devrimdir.
M. Kemal devrimi Osmanlı İmparatorluğunun yüzlerce yıl suren derebeylik (feodalite) sistemini bitirdi ve Türkiye tarihinde yepyeni bir sayfa açtı...”


Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar