20 Ağustos 2010 Cuma

29- KURTULUŞ SAVAŞI ASKER KAYIPLARI


Ahmet AVCI                  
KURTULUŞ SAVAŞI ASKER KAYIPLARI

         Son günlerde yine bir kavram kargaşası ile karşı karşıyayız. Kürt açılımı adı ile başlayan, Demokratik açılım adı ile sürdürülen, ama içeriğinin ne olduğu her nedense kamuoyuna açıklanmayan bu açılım furyasında ne yazık ki sapla saman birine karıştırılmıştır.
         Asıl hedef Devletin Üniter yapısının korunması ve ülkedeki kardeş kavgasına son verilmesi olmalı iken, ortaya yeni sorunlar çıkarılmakta, toplum daha da bölünme yoluna girmektedir.
         Türkiye ve Türklük düşmanları her şeyi söyleyebilir ve hatta her şeyi isteyebilirler de ama devleti yönetenlerin asıl görevi birlik ve bütünlüğü sağlamak olmalıdır.
        
Kurtuluş Savaşını da Türk Milleti yapmıştır, Türkiye Cumhuriyeti Devletini de Türk Milleti kurmuştur. Bu tanım, bizzat Mustafa Kemal tarafından yapıldığı gibi bu devletin kuruluş felsefesinde de anlamını bulmuştur.
         “1071’de Türklere yardım etmeseydik Malazgirt’i kazanamazlardı” söylemi de “Cumhuriyet’i birlikte kurduk, ama sonradan bize ihanet edildi. İçinde bulunduğumuz çatışmanın en önemli nedeni budur. Bu nedenle, Anayasa değiştirilmeli ve Türkler ve Kürtler ortak kurucu unsur olarak metne girmelidir. Ayrıca Kürtlerin kimlikleri ve dilleri için anayasa güvence verilmelidir” safsatası da, hatta “bu devlet için beraber şehitler verdik iddiaları da” ne yazık ki gündemi işgal etmekte yurttaşların zihnini bulandırmaktadır.

         "Biz yardım etmeseydik Malazgirt meydan muharebesini kazanamazdınız!" yalan ve palavralık bir söylentidir. Bizans ordusunda, Tarkan adlı bir Türk komutasında bulunan Müslüman olmayan Gagavuz Türkleri; kendilerine benzeyen ve kendi dillerini konuşan büyük Selçuklu ordusunu gördüklerinde; çekinmeden Selçuklu saflarına katılarak, muharebenin erkenden bitmesini sağlamışlardır. Yoksa Alpaslan’ın uygulamış olduğu taktik ve Selçuklu ordusunun bilinçli kahramanlığı sayesinde, Bizans ordusu yenilmeye mahkûmdu.” Kaynak: prof. dr. Ali Sevim, Malazgirt meydan muharebesi.

         Temel olgu; Türk Milleti kavramıdır. Bu tanım ve kavram içinde kendilerine yer bulmayanların, bu ülkeye bir katkıları yoktur ve artık olmayacağı da bellidir.
Biz; bizlere yutturulmaya çalışılan, Kürt açılımı adı altındaki bölücülüğü göremezsek, Yugoslavya’nın başına gelen felakete uğramamız da kaçınılmaz olur.
Ünlü Yunan Filozofu Sokrat'ın dediğini uygulamış oluruz: ”Bir şey hem tek, hem de çift olamaz. Hiç bir zaman, karşıtlar yan yana bulunamaz. Tek, daima tektir; çift te daima çifttir.”
Yine bir Büyük İyonyalı’ya göre de: ”Zıtların toplamı ancak bir eder. Bir damla suda, hem hayat, hem de ölümcülük vardır. İkisi bir tamın parçalarıdır!”

         Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bu devletin kurucu felsefesi olan Türk Milliyetçiliği de bu VATAN için çarpışanları, şehit olanları etnik kimliklerine göre ayırmamıştır.
Biz Çanakkale’de şehit olan Rum ve Ermeni askerlerimizi bile kardeşimiz bildik. Bu toprağın bağrına evlatlarımız olarak verdik.
         Lozan Antlaşmasıyla bu ülkede yaşayan tüm Müslümanları alt kimlikleriyle tanımlamayarak TÜRK dedik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dedik.

         Dileğimiz ve umudumuz bu anlayışın sürmesi ve sürdürülmesidir.
         Bozulacak kardeşlik bağları bu ülkeye de bu millete de zarar verecektir.

Bu kargaşa içerisinde etnik kimlik ayrıştırması yapılırken ne yazık ki şehitlerimizin de kemikleri sızlatılmaktadır. Ortalıkta hem gerçeğe uymayan sayılar dolaşmakta hem de etnik kimlik ayırımı yapılmaya çalışılmaktadır.

Kurtuluş savaşında verilen asker kayıpları ile ilgili sayılar; Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı kayıtları esas alınarak aşağıya çıkartılmıştır.
Ancak liste, Kurtuluş Savaşında düzenli Ordunun Batı Cephesinde verdiği kayıpları içermektedir. Adana, Mersin, Maraş, Antep, Urfa ve diğer yerlerde yerel direnişçilerin verdiği şehitler bu çizelgede yoktur.
Düzenli Ordunun subay ve erleri de yerel çeteler de etnik kimlik dürtüsüyle savaşa katılıp gazi ya da şehit olmamıştır.
Bu kişiler, Vatansız kalmak tehlikesini ortadan kaldırmak, Sevr Antlaşmasının dayattığı onursuzluktan kurtulmak için savaşmıştır.
Bu insanlar, Bağımsızlık ve özgürlük için savaşırlarken bir Ulus olmanın bilincini de yaşatmışlardır.
Tarihi gerçeklere aykırı, gerçek dışı iddialarda bulunmak, yorumlar yapmak, öyküler uydurmak yanlış ve tehlikelidir.

 TEK ULUS; TEK BAYRAK; TEK DİL; Çağdaşlık ve ULUSAL EGEMENLİK hakkımızdan vazgeçmemizi kim isteyebilir bizden!

Bilmeliyiz ki; Kurtuluş Savaşı bir Vatan yaratmak, Bir Millet oluşturmak için yapıldı; Ulusu cemaatlere, etnik gruplara ayırmak için değil.
30 AĞUSTOS ZAFER’İ; Türk’ün Türklüğün ve Türkiye’nin Dünyaya mührünü vurmasıdır.
Tüm olumsuzluklara karşın, coşkusunu yitirmeyen bir Bayram yaşıyoruz.
Bu coşku; 30 AĞUSTOS Zaferi galibiyetinin sevincinden çok; bu Zafer’in Dünya Barışına sağladığı katkıdan ötürüdür.
Ne yazık ki; Günümüzde bile, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve AB ve ABD’nin tutum ve istekleri Sevr Antlaşmasının hükümleri ile örtüşmektedir.
Yani Türkiye; ufaltılarak; siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan bağımlı hale getirilmek istenmektedir.

Falih Rıfkı ATAY’IN belirttiği gibi:
“Nemiz varsa, eğer bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı’nın pençesinden, vicdanımızı ve düşüncemizi Doğu’nun (Arap’ın) pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyorsak, bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferine borçluyuz...”

Bu duygularla 30 Ağustos Zaferi’nin 87. yılını kutluyor; başta Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, tüm Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygı ile selamlıyorum.

        
        
Kaynak:
         Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı kayıtları:

Kurtuluş Savaşı Asker Kayıpları:

Şehit olanlar: 9 167 (Dokuz bin yüz altmış yedi)
Yaralıdan ölenler:  1 718
Yaralılar:       31 173
Hastalıktan ölenler:  22 543
Esir ve kayıp olanlar:  1 112

NOT: Yaralıdan ölenler de şehit sayılacağından
Toplam Şehit Asker sayısı: 10 885

Hiç yorum yok:

Blog Arşivi

Katkıda bulunanlar